Containerutleige

Planlegg du eller held du på med riving, opprydding eller ombygging ? Me leiger ut containere i ulike størrelsar tilpassa ditt behov. Kjosås Maskin AS samlar inn avfallet, sorterer dette for deg og leverer til godkjente mottak, på lag med miljøet omkring oss.

Me samlar også inn næringsavfall og har godkjent omlastningsplass.

Kjosås Maskin AS tilbyr også rådgjeving og avfallsplanar ved større byggje-/ rivingsarbeid.


Containertypar

  • Krokliftcontainer frå 6 - 35 m3
  • Kranbilcontainere frå 6 - 9m3
  • Papp-presser
  • Mindre korger for td. EE - avfall
  • Trilledunkar

Kontakt oss for informasjon eller bestilling