MasseSalg og transport

Kjosås Maskin utfører alle typar masseflytting og har stor kapasitet. 
Me har utstyr og lang erfaring med masseforflytting inne på lukka anleggsområder, eller ute på vegar med tett trafikk. 

Me har følgjande utstyr disponibelt:

 • 4 stk lastebilar med henger
 • 2 stk dumper
 • 1 semi for maskintransport

Me utfører også transport av murstein og skiferprodukt saman med Hardangerskifer AS i heile sør-Noreg. Kontakt oss dersom du ønsker massetransport eller leveranse av våre produkt !

Kjosås Masin AS har steinbrot langs FV 130 mellom Norheimsund og Øystese. Her tek me ut sprengtstein, samt området er godkjent for mottak og gjennvinning av brukt asfalt og betong.

KNUSTE MASSAR PÅ LAGER HJÅ OSS:

 • Veggrus 0-16mm
 • Veggrus 0-32mm
 • Hagesingel 4-8mm
 • Strøsand 2-6mm
 • Grøftesingel 8-16mm
 • Pukk 16-32mm
 • Pukk 32-64mm
 • Pukk 32-120mm
 • Pukk 0-120mm
 • Kabelsand (natur)
 • Sortert matjord 0-20mm
 • Naturgrus
 • Knust asfalt 0-22mm
 • Knust asfalt 22-120mm
 • Knust asfalt 0-120mm

Kjosås Maskin kan på forespørsel også skaffe andre typar massar. Me har transportavtale med Grønn Vekst som leverer jordprodukter til hage, park, golf og veianlegg. Kan også levere torvtak frå dei rett på taket ditt !Kontakt oss for informasjon eller bestilling