Næringsavfall, riving og gjenvinning

Riving og gjenvinning handlar om meir enn å fjerne eit bygg. Det krev planlegging, nøyaktig arbeid og å vere på lag med miljøet rundt seg. Kjosås Maskin har mottak for næringsavfall, samt godkjent mottak for asfalt og betong. Me utarbeider og leverer miljøsaneringsplan og avfallsplan, samt utfører sjølve rivearbeidet. 
Ved behov for labratorieprøvar og dokumentasjon av avfallet brukar me Hardanger Miljøsenter AS sine tjenester. Dette skapar tryggheit for alle som handterer avfallet, for kunden og for deponia som tek imot avfallet for vidare behandling. Sjå: www.asa-odda.no

Våre åpningstider: Mandag - Fredag frå 07.00-15.00, ellers etter avtale

Avfall som me kan motta hos oss:

Plast, Gummi inkludert bildekk, jern og metall, papp og papir, trevirke, glas, elektrisk og elektronisk avfall.

Me kan ikkje ta i mot:
Blanda hushaldsavfall, våtorganisk avfall, bilvrak, mat-, fiske og slakteavfall, avløpsslam, sjølvtennande stoff, flytande avfall, infeksjonsfremmande stoff, eksplosivt avfall og radioaktivt avfall samt farlig avfall. 

Er du i tvil om du kan levere ditt avfall hos oss, ta gjerne kontakt for veiledning og hjelp. Me ka også vere behjelpeleg med å levere avfall direkte vidare til våre samarbeidspartar som også tar i mot andre fraksjonar.

 Kontakt oss for informasjon eller bestilling