Oppstart VA - Norheim del 2

Kjosås Maskin AS skal i desse dagar starta oppgradering av vatn og avlaup for Kvam herad på Norheim i Norheimsund. Prosjektet har volum på 12 MNOK og omfattar nylegging av vass, overvass- og avlaupsledningar i fylkes- og kommunalvegar.(sjå skisse)

Område som vert omfatta av anleggsarbeida i dette byggetrinnet.

Område som vert omfatta av anleggsarbeida i dette byggetrinnet.

Kontaktpunkt til byggherre Kvam herad;

Jarle Ystebø

40472562

jaryst@kvam.kommune.no


Kontaktpunkt i Kjosås Maskin:

Bas:

Olav Rosseland

958 80 424

Anleggsleiar

Roger Tveiterås

900 79 905

rt@kjosasmaskin.no