Grunnarbeid

Kjosås Maskin AS har mannskap og maskiner til å utføre mange ulike typar grunnarbeid. Me tar på oss prosjekt frå små hustomter, graving av grøfter og grusing av plassar til store anleggsprosjekter med strenge krav til utførelse og kvalitet. Me har i vår sentralgodkjenning godkjenning for utførande klasse 3 for veg og grunnarbeider, klasse 2 for landskapsutforming og klasse 2 for VA. Me er derfor godt rusta til å ta på oss ulike typar oppdrag med ulik grad av kompleksitet og vanskelighetsgrad.

Ta kontakt om du har eit prosjekt du treng hjelp til eller ein samarbeidspartner i større oppdrag!


Sprengning og fjellboring

Kjosås Maskin AS utfører alle oppdrag innanfor sprengning og fjellboring
Våre fagfolk har erfaring med varierte oppdrag, frå små sprengingsoppdrag nær bygningar, til større pallsprengningar i pukkverk / steinbrot.

Me har stort fokus på HMS under bore- og sprengningsarbeid, og brukar programvare frå Blastmanager saman med vårt KS/HMS -system for salveplanar og dokumentasjon av sprengningsarbeid og handtering av eksplosiver i.h. til gjeldande lovverk og krav frå DSB.


Natursteinsmuring

Me utfører natursteinsmuring for alle typer størrelser og kompleksitetar. Me har fokus på kvalitet og estetikk. Ein natursteinsmur skal utføras med rett styrkemessig kvalitet, samtidig som det skal utføras med steintype og størrelser som passar med terreng og funksjonalitet. Det er mange ulike ønsker og meiningar rundt ein fin natursteinsmur. Me utfører det kunden ønskjer og kan koma med råd og veiledning på steintypar og utførelse.


Kontakt oss for informasjon eller bestilling