Sprengning og fjellboring

Kjosås Maskin AS utfører alle oppdrag innanfor sprengning og fjellboring
Våre fagfolk har erfaring med varierte oppdrag, frå små sprengingsoppdrag nær bygningar, til større pallsprengningar i pukkverk / steinbrot.

Me har stort fokus på HMS under bore- og sprengningsarbeid, og brukar programvare frå Blastmanager saman med vårt KS/HMS -system for salveplanar og dokumentasjon av sprengningsarbeid og handtering av eksplosiver i.h. til gjeldande lovverk og krav frå DSB.Kontakt oss for informasjon eller bestilling